POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityki prywatności opisuje, w jaki sposób ggstore.com ("Strona" lub "my") gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje Dane osobowe, gdy odwiedzasz lub dokonujesz zakupy na Stronie.

Zbieranie Danych Osobowych

Kiedy odwiedzasz Stronę, zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, interakcji ze Stroną oraz informacje niezbędne do przetworzenia Twoich zakupów. Możemy również zbierać dodatkowe informacje, jeżeli skontaktujesz się z działem obsługi klienta. W niniejszej Polityce Prywatności odwołujemy się do wszelkich informacji, które mogą jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (w tym informacji poniżej) jako "Dane Osobowe". Zobacz poniższą listę, aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie Dane Osobowe gromadzimy i dlaczego.

Informacje o urządzeniu

 • Przykładowe Dane Osobowe gromadzone to: wersja przeglądarki internetowej, adres IP, strefa czasowa, informacje o plikach cookie, jakie strony lub produkty przeglądasz, wyszukiwane hasła i sposób interakcji ze Stroną.
 • Cel gromadzenia: Aby załadować Stronę dopasowaną do twoich potrzeb, a także w celu wykonania analizy dotyczącej korzystania ze Strony w celu optymalizacji naszej Strony.
 • Sposób otrzymania: Zbieranie automatycznie, gdy wchodzisz na naszą Stronę za pomocą plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych (web beacons), znaczników lub pikseli.
 • Ujawnienie w celach biznesowych:udostępniane naszemu partnerowi Shopify.

Szczegóły Zamówienia

 • Przykładowe Dane Osobowe gromadzone to:: Imię i Nazwisko, Adres Rozliczeniowy, Adres Wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych), adres e-mail i numery telefonu.
 • Cel gromadzenia: Dostarczanie produktów lub usług w celu realizacji naszej umowy, przetwarzanie informacji o płatnościach, organizowanie wysyłki i dostarczenie faktur i/lub potwierdzeń zamówień, komunikowanie się z Tobą, sprawdzanie naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa, a gdy jest to zgodne z preferencjami, które wybrałeś, dostarczać Ci informacje lub reklamy związane z naszymi produktami lub usługami.
 • Sposób otrzymania Otrzymane od Ciebie
 • Ujawnienie w celach biznesowych:udostępniane naszemu partnerowi Shopify.

 

Małoletni

Strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy celowo Danych Osobowych od dzieci. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem, aby poprosić o usunięcie danych.

Udostępnianie Danych Osobowych

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe dostawcom usług, aby pomóc nam świadczyć nasze usługi i wypełniać zawarte z Tobą umowy, jak opisano powyżej. Na przykład:

 • Korzystamy z Shopify jako systemu do naszego sklepu internetowego. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje Dane Osobowe tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w innych sposób chronić nasze prawa.

 

Korzystanie z Danych Osobowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć ci nasze usługi, które obejmują: oferowanie produktów do sprzedaży, przetwarzanie płatności, wysyłkę i realizację Twojego zamówienia oraz informowanie Cię na bieżąco o nowych produktach, usługach i ofertach.

Podstawa prawna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("GDPR"), jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EEA"), przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 • Twoja zgoda;
 • Wykonanie umowy między Tobą a Stroną;
 • Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi;
 • Dla naszych uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne w stosunku do Twoich podstawowych praw i wolności.

Utrzymywanie

Kiedy złożysz zamówienie za pośrednictwem Strony, zachowany Twoje dane osobowe w naszej dokumentacji, chyba że i dopóki nie poprosisz nas o usunięcie tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do usunięcia danych, zapoznaj się z sekcją "Twoje Prawa" poniżej.

Automatyczne Podejmowanie Decyzji

Jeżeli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu opartemu wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), gdy podejmowanie decyzji wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

NIE angażujemy się w całkowicie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które mają skutek prawny lub w inny istotny sposób, wykorzystują dane klientów.

Nasz partner Shopify wykorzystuje ograniczone zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu zapobiegania oszustwom, które nie mają prawnego lub innego znaczącego wpływu na Ciebie.

Usługi zawierające elementy zautomatyzowanego podejmowania decyzji obejmują:

 • Tymczasowa denylista adresów IP związanych z powtarzającymi się nieudanymi transakcjami. Ta lista pozostaje przez niewielką liczbę godzin.
 • Tymczasowa lista odrzucona kart kredytowych powiązanych z odrzuconymi adresami IP. Ta lista utrzymuje się przez niewielką liczbę dni.

Twoje prawa

GDPR

Jeżeli są Państwo mieszkańcami EOG, mają Państwo prawo dostępu do przechowywanych przez nas Państwa Danych Osobowych, przeniesienia ich do nowej usługi oraz zażądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Państwa Danych Osobowych. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

Twoje Dane Osobowe będą początkowo przetwarzane w Irlandii, a następnie zostaną przekazane poza Europę w celu przechowywania i dalszego przetwarzania, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności przekazywania danych z GDPR, zapoznaj się z dokumentem Shopify GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

 

 

Nie śledź

Należy pamiętać, że ponieważ nie ma spójnego zrozumienia w branży, jak reagować na sygnały "Nie śledź", nie zmieniamy naszych praktyk gromadzenia i użytkowania danych, gdy wykryjemy taki sygnał przeglądarki.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności, jeżeli masz pytania lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty, korzystając z danych podanych poniżej:

GGstore, 5200 Yonge Street, Suite 200, North York ON M2N 5P6, Canada

Ostatnia Aktualizacja: 2021 CZERWIEC  

Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, masz prawo złożyć skargę do odpowiedzialnego organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub naszym organem nadzorczym tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153/

POWRÓT DO GÓRY